تعاریف و اصطلاحات

گزارشگر های فوتبال ایران و نقاط قوت و ضعفشان

روزنامه هفت صبح - احمد رنجبر: صورت مسئله روشن است: دست تلویزیون از گزارشگران تراز اول و محبوب خالی است و نسل تازه نتوانسته اند جای خود را باز کنند. فارغ از نقد های تکراری در پرونده امروز درباره امتیازها، نقاط ضعف و موقعیت کنونی شان نوشته ایم.

8 آبان 1398